Our Lady of Celestial Fire

 

< April 2024 >
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

 

1 Kalends

Veneralia
2

 

3

 

4

 

5 Nones
6

OLOCF - Dark Moon -April
7:00 pm

Delphinia
7

 

8 Poseidon
9

 

10

 

11

 

12

 

13 Ides
14

 

15 Mounukhia
16

 

17

 

18

 

19 Cerialia
20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30